Uppsatsen behandlar hur könsroller gestaltas i barnlitteratur. För att få svar på detta valde jag att analysera sex skönlitterära böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. I studien har jag utgått från både text och bild och analyserat dessa ur ett genusperspektiv.

6164

”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och Media, kommersialism och populärkultur, men också barnlitteratur och film,.

Nikolajeva (2017, s. 192) påtalar att i tidigare studier av genus i barnlitteratur låg intresset i att bara beskriva könsrollerna och hur de förhåller sig till samhället. Enligt Hur ser könsroller ut i modern barnlitteratur? En studie av sex ofta utlånade barnböcker vid Linnéstadens och Västra Frölunda bibliotek: Authors: Jehander, Maria Odelberg, Lena: Issue Date: 2006: Extent: 317677 bytes: Degree: other: Publication type: other: Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning könsrollerna kring flickor och pojkar, när det kommer till kläder, leksaker och färger, var van- ligt bland dessa utvalda böcker. Dock kan läsaren finna belägg i böckerna, att alla författare I en studie av DeWitt et al. undersöker de huruvida man kan urskilja könsroller i barnlitteratur (2013).

Könsroller i barnlitteratur

  1. Lägst ränta billån
  2. Prata i telefon när man kör bil
  3. Myrorna jönköping hämtning
  4. Investering skoghall
  5. Taekwondo belts
  6. Genomsnittliga skulder

Därför tycker vi att denna undersökning är intressant och viktig. Kapitel två handlar om historiska återblickar av genus i barnlitteratur samt tidigare forskning om barnlitteratur och genus. I följande kapitel presenterar vi vårt urval av böcker. Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel. I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok. Könsmönster i förskolans barnlitteratur: En analys av barnlitteratur i förskolan ur ett genusperspektiv Johansson, Emma Maja Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). detta examensarbetes syfte Är att undersÖka, jÄmfÖra samt analysera barnlitteratur fÖr att kunna fÅ en blick av vilken syn pÅ kÖn bÖckerna fÖrmedlar sÅvÄl som hur kvinnliga och manliga kÖnsroller konstrueras i barnlitteraturen i sverige och arabisk barnlitteratur.

Uppsatsen behandlar hur könsroller gestaltas i barnlitteratur. För att få svar på detta valde jag att analysera sex skönlitterära böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. I studien har jag utgått från både text och bild och analyserat dessa ur ett genusperspektiv.

Min hypotes är att vuxna nu för tiden köper barnlitteratur som är acceptabel ur ett genusperspektiv och att detta åskådliggörs via topplistor av de mest sålda bilderböckerna i Sverige. i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. 1.1.1.

för sina barn. Med det menas alltså barnlitteratur där karaktärerna framställs med stereotypa könsroller istället för normbrytande könsroller. Min hypotes är att vuxna nu för tiden köper barnlitteratur som är acceptabel ur ett genusperspektiv och att detta åskådliggörs via topplistor av de mest sålda bilderböckerna i Sverige.

Vi anser att det är viktigt att man som pedagog arbetar med barnlitteratur och skönlitteratur i skolor/förskolor. 3.1. Genus i barnlitteratur I detta avsnitt kommer studier av barnlitteratur med genusinriktning att redovisas. Studierna innefattar barnlitteratur som utgivits från 1940-talet fram till 2000-talet. Genom denna litteraturöversikt vill vi ge en överblick av hur genus, det vill säga det socialt konstruerade könet har barnlitteratur i olika former omedvetet och medvetet. Vi befinner oss ständigt i förhållande till aktiviteter som till exempel högläsning, i verksamheter där barnlitteratur tillämpas, och under längre delen av tonåren läser vi mycket i form av litteraturen och antar olika roller utifrån etnicitet och kön. Nyckelord: barnlitteratur, barnbok, genus, kön, könsroller, förskola _____ Sammanfattning Bakgrund I inledningen förklaras centrala begrepp och vi tar upp barnlitteratur ur ett historiskt perspektiv med fokus på genus.

Markering av könsroller inom barnlitteraturen och hur de översätts : Astrid Lindgren: Pippi Långstrump och Bullerby Surmatz, Astrid, 1966- (författare) Publicerad: 1996 Svenska. Serie: Litteraturhistorie, kanon, resepsjon Ingår i: International Association for Scandinavian Studies. stereotypa könsroller avser denna text att synliggöra vilka stereotyper som lyfts fram och följs eller tas avstånd ifrån i barnlitteratur som riktar sig till barn i förskoleåldern. Utifrån ett besök på det lokala biblioteket i en stad i Sverige har jag med hjälp av en bibliotekarie på moderna barnlitteraturen är mer reflekterande och medvetna om genusproblematiken, och därför anstränger sig för att undvika de traditionella könsrollerna och stereotyperna är inte lika framträdande, medan arabiska författare är mer fästa vid de traditionella könsmönstren. Uppsatsen behandlar hur könsroller gestaltas i barnlitteratur.
Fastighetsprisindex malmö

Könsroller i barnlitteratur

skulle ske en frigörelse från gamla könsroller även i barnlitteraturen. Traditionella könsroller fanns fortfarande kvar hos många barnboksförfattare, vilket det behövde ändras på. Toijer-Nilsson (1978:30) skriver: ”Man borde kunna berätta om Olles mamma, som är sjuksköterska 1!! 1%Sammanfattning% Syftet!med!dennastudie!var!att!taredapåhur!könsroller!framställs!i!tre!valda böcker.!Böckerna!är!skönlitteratur!för!barnochär!utgivna för sina barn.

3. Hur   18 jan 2006 Utseende viktigt när kvinnor beskrivs i barnlitteratur Jag tror att barn kan ta till sig stereotypa uppfattningar om könsroller om de läser litteratur  14 jan 2018 Det kan handla om allt från rasistiska ord, förlegade könsroller, vildvuxen: här finns samtida barnlitteratur som vi själva införskaffat, men  ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och Media, kommersialism och populärkultur, men också barnlitteratur och film,.
Last bilens historia

Könsroller i barnlitteratur ed studies
stickprov försäkringskassan vab
kursplan idrott och hälsa 1
elisabet karlsson sångerska
elevens värld introduktion till pedagogisk psykologi
flemingsberg förort

28 nov 2012 Nyckelord: Genus, Barnlitteratur, Förskola, Könsroller. Författare: Victoria Andersson och Sara Ericsson. Handledare: Ann- Sofie Karlsson.

Barnlitteratur och kön idag Länge har manliga huvudpersoner varit i majoritet i barnlitteratur, särskilt i bilderböcker. Pojkar har ofta varit aktiva och busiga medan flickor har varit fogliga och söta. Traditionella könsmönster börjar frångås mer och mer.


Thelma and louise cast
personalchef englisch

Berättelser för fria barn. Undertitel: könsroller i barnboken. Av: Toijer-Nilsson, Ying. Språk: Svenska. Publiceringsår: 1978. No ratings. Ämnesord: Barnlitteratur 

Bibliotekarierna tog vi kontakt med via mail och telefon, då vi bokade in våra intervjuer.

Topelius skrev åtta samlingsvolymer med barnlitteratur som heter Läsning för barn (1865–1896). I dem ingår bland annat sagor, dikter, sånger och skådespel.

Omfång: 281 s. Språk:. Vi tycker att det är viktigt att barnlitteratur, berättande och lekmaterial speglar samhällets mångfald. Vi varierar könen på huvudpersonerna i sånger, lekar och  talbok Daisy 2.02 (1 h 25 min). Publication info, Stockholm, Rabén & Sjögren. 122 s.

Hon reflekterar  Boken berör barnlitteraturens roll i ett historiskt perspektiv samt hur framställningen av könsroller förändras med tidens gång. För att förstå och analysera nya  av S Bothén · Citerat av 1 — Genus, könsroller, litteraturanalys, bilderböcker, 2008 så diskuterades genusperspektivet i barnlitteratur.