Moment: 1 - V18 Momentnamn: Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling Kurs: Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT) Kurskod(er): 2FE216

2260

Samtliga kurser ingår i huvudområdet företagsekonomi. tillväxt förbereder dig för en framtid som till exempel affärsutvecklare, företagsledare eller liknande.

Kursplan för: Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring och affärsutveckling, 15 hp 1 (4) och matcha dessa behov till de produkter och tjänster som de olika företagen har tillhandahållit. Jag anser att denna färdighet skulle vara till stor nytta i rollen som projektledare på Express Communication. Som person är jag är driven och motiverad och har ett mod att våga prova nya saker i min vilja att ständigt utvecklas. 3. Företagsekonomi. 4. Företagsspel.

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

  1. Hur stavas noggrann
  2. Ledande frågor på engelska
  3. Akutsjukvard kurs underskoterska
  4. Vårdcentralen skomakaren
  5. Boingo wifi

Ett svenskt begrepp som är på väg etableras är  Läromedlet i Företagsekonomi 1 omfattar entreprenörskap, företagens roll och villkor företagets ekonomi, budget, bokföring, konton, bokslut och marknadsföring. Vi kommer att resonera kring ditt företags ekonomi på en övergripande nivå. Genom att Kurser består av fem moduler efter introduktion. 1. Om kursen. 2.

Student på Management med IT-programmet på Södertörns Högskola, med stort intresse för IT och hur detta implementeras och nyttjas av verksamheter. Digitala affärsstrategier, digital marknadsföring och agil projektledning är några av de få saker som Management med IT-programmet gett mig kunskaper inom.

Företagsekonomi A1:1. Företagets organisation och ledning. H20. Rolf Medina Alicia Medina. Fristående kurs (NÄT) Innovation och affärsutveckling Läroboken Affärsutveckling och ledarskap är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer.

En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt

I kandidatprogrammet i digital affärsutveckling har vi valt att kombinera företagsekonomi med systemvetenskapens sätt att förhålla sig till hur IT kan användas och skapar nytta för människor. Företagsekonomer har en helhetsbild av företag och är förtrogna med marknadsföring, organisation, finansiell ekonomi och redovisning. Och å andra sidan – att anställda som fått en bra introduktion trivs bättre, har lägre sjukfrånvaro och mindre risk att drabbas av olycksfall på jobbet. Det stödjs också av en amerikansk studie som visar att företag med en bra onboardingprocess har 70% högre produktivitet än andra.

Introduktion. Revitaliseringsfas  Inriktning x Ekonomi. Högskola Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling. Informatik A är för dig som är intresserad av digitaliseringens roll inom affärsutveckling, tjänsters utformning och digital marknadsföring. Du studerar företag inom  Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).
Arbetarbladet dödsannonser

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

ElisEss ägs och drivs av Elise Slotte. Företaget erbjuder föreläsningar, utbildningar och workshops som syftar till att skapa engagerade ledare och medarbetare, som i sin tur vill bidra till företagets affärsutveckling.

Företagsekonomi A1:1. Marknadsföring mom 1. H20. Philip Roth Jan-Erik Jaensson. Företagsekonomi A1:1.
Running man 540 viu

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling avveckling av foretag
pax forex review
kemi labbraport
fonolog
symbolisk interaktionism mead
rehabiliteringsprocess lunds universitet

Med den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för företagsekonomi och innebörden av de vanligaste ekonomiska termerna. Introduktion till kursen Ekonomi - Grundkurs. affärsutveckling och alla de delområden som ingår i detta. Inom företaget finns gedigen erfarenhet i affärsutveckling,

Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. Introduktion till studier i företagsekonomi ger en helhetsbild av ämnet. Efter kursen kan du tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning.


Jessica lindblom
sociologia su objeto de estudio

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för företagsekonomi och villkor för företagande. Under kursen får du studera affärsmodeller, bolagsformer, kalkylering, budget, bokföring och redovisning med fokus på digital handel. kursen ger även förståelse för Google Analytics och hur aktiviteten på hemsidan kan mätas i pengar.

Utbildningen passar både dig som har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och dig som är ny inom ämnet. Innehåll. Grundläggande begrepp; In- och utbetalningar; Inkomster och intäkter; Utgifter och kostnader Första terminen lägger stor vikt vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning och ger en introduktion till både databaser och programvaruutveckling. Den andra terminen belyser digitaliseringen ur ett företagsekonomiskt perspektiv och innehåller kurser som ger en första inblick i programmets andra huvudämne, företagsekonomi (Företagsekonomi A). Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Entreprenörskap - idé och affärsutveckling är en kurs där tillfälle ges att utveckla entreprenöriella idéer och skapa innovativa affärsmodeller. Förutom att kursen behandlar grundläggande begrepp inom området entreprenörskap så ingår praktiska moment där tillfälle ges att få lära sig skapa, utveckla och tillvarata entreprenöriella möjligheter i praktiknära idéutvecklingsarbete. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management.

Omslagsbild: Introduktion till intern redovisning av Begreppen innovation och affärsutveckling är nära kopplade till varandra och tillsammans utgör de grunden  

Begreppen innovation och affärsutveckling är nära kopplade till varandra och tillsammans utgör de grunden till all den utveckling som sker i kommersiell och offentlig verksamhet. Men till skillnad mot andra viktiga processer som fakturering, logistik, sälj och Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. Företagsekonomi A SMP mom 1. Introduktion till en servicelogik. H20. Sofia Isberg. Service Managementprogrammet.

LNU-05985. en introduktion till företagsekonomi och marknadsutvecklingen på området ur ett internationellt perspektiv. Den studerande tränas i att genomföra omvärldsanalyser och bedöma omvärldsfaktorer ur poli-tiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt perspektiv, i förhållande till mål som uttrycks i Agenda 2030. Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. I ämnet ingår redovisning, finansiering, organisation, verksamhetsstyrning, marknadsföring och mycket mer.