8 jan 2015 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter. 18. Kortfristiga 5070 Reparation och underhåll. 5090. Övriga lokalkostnader 

7329

3900 Övriga rörelseintäkter: 87 863: 6 805: 3990 Extraordinära ersättningar: 131 148: 0: Summa intäkter: 451 398: 152 414: Kostnader: 4020 Kostnader bokhandeln-20 000: 0: 4510 Kostnader caféet-1 237: 0: 5010 Lokalkostnader-28 296-54 108: 5090 Övriga lokalkostnader-4 924: 0: 5460 Förbrukningsmaterial-832: 0: 5940 Mässor och

-2 730,00. 5410. 5070. Reparation och underhåll av lokal. -5 945,00. -1 497,00.

5090 övriga lokalkostnader

  1. Ögonmottagning skövde
  2. Laser roder
  3. Omstallningsavtalet

0. 5090 Övriga lokalkostnader. -15 000. -15 000. 0 . 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 2350 Banklån (andra skulder till kreditinstitut).

Här är en kopia av det fantastiska budgetdokument som utgör grunden till de besparingar som majoriteten påstår kommer ske vid en nedläggning. Frågetecken kan bland annat sättas vid minskad

5090 Övriga lokalkostnader (Gym). Övriga kostnader. -6 400,00.

Övriga lokalkostnader 5090 850 375 R 6 Förbrukningsinventarier 5410 7 400 1 850 R 6 Förbrukningsmaterial 5460 2 500 510 R 6 Resor/Logi 5800 29 500 1 220 R 6 Annonser/marknadsföring 5910 8 500 2 125 R 6 Representation 6070 2 700 675 R 6 Kontorsmaterial 6110 3 200 800 R 6 Telefon/Porto 6200 7 000 1 875 R 6

1 107 887. 1 256 770 3990 Övriga ersättningar och intäkter 122 000,00 122 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 603 153,00 603 153,00 S:a Rörelseintäkter mm 605 553,90 605 553,90 Bruttovinst 605 553,90 605 553,90 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -7 000,00 -7 000,00 5011 Logi -3 337,00 -3 337,00 5090 Övriga lokalkostnader -7 155,00 3690 Övriga sidointäker 12€350,95 S:a Nettoomsättning 53€741,68 Övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna bidrag Studiefrämjandet 30€000,00 3985 Erhållna bidrag Sverok 2€950,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 20€241,00 S:a Övriga rörelseintäkter 53€191,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 106€932,68 Rörelsens Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5060 Städning och renhållning -10 474,90-8 914,60 5070 Reparation/underhåll av lokaler -5 087,46 0,00 5090 Övriga lokalkostnader -2 750,00 0,00 5160 Städning och renhållning -219,80 0,00 5170 Rep/underhåll av fastighet -2 944,00 0,00 5192 Fastighetsförsäkringspremier -5 486,00-5 276,00 Baskonton enligt baskontoplan: 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall! Exempel nummer två - som ovan, eller på samma konto där du bokförde brevlådan. Ateljén ligger i ett rum som är helt avskilt från övriga rum i lägenheten och har egen ingång genom en dörr direkt från trapphuset. Han har inrett rummet med skåp för material, ritnings- och akvarell­skåp, ett arbetsbord för färger, penslar med mera, ett större staffli, två arbetsstolar, en sittsoffa för besökande och en hylla för konst­litteratur.

Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -450,00 -450,00 5020 Fastighetsel -48 164,45 -57 471,67 5040 Renhållning, Vatten och avlopp -14 732,00 -14 119,00 5060 Städning och renhållning -4 670,00 0,00 5070 Reparation och underhåll av lokal -325,00 -4 639,00 5090 Övriga lokalkostnader -25 125,00 0,00 5193 Fastighetskötsel -9 000,00 -14 250,00 Om SRU-koder. Tidigare kallades "fältkod" för "SRU-kod" och bestod enbart av 3 siffror men nu består de av 4 siffror. SRU står för Standardiserade RäkenskapsUtdrag och används primärt av Skatteverket samt Skatteprogram för att möjliggöra digital inlämning av inkomstdeklarationen SRU-koder är alltså Skatteverkets motsvarighet till BAS-kontonummer.
Kolla parkstad forskola

5090 övriga lokalkostnader

19 168.

6980 Föreningsavgifter Lokalkostnader kan om behovet uppstår fördelas/rättas i bokföringsorder i Raindance och då är det viktigt att använda samma konto i både debet och kredit. Nedan översikt över hur lokalkostnaderna budgeteras och bokförs. Hej! Undrar vilket konto jag ska bokföra hyra av släp för sophantering?
Skatt importera bil

5090 övriga lokalkostnader bilregister besiktning
pianobok klassisk
flydde vasa på 1521
martin ödegaard fifa 19
miljö- och hälsoskyddsinspektör utbildning
alvin plantinga

BAS-konton: 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto) 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för belysning 5030 Värme 5040 Vatten och avlopp 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning och renhållning 5061 Städning […]Continue reading

6 000 Övriga utgifter ridskolan. -15 000 Nybyggnation.


Bast betalda jobb i sverige
trianglar i figuren

3900 Övriga rörelseintäkter. 18 094. 23 488. Summa intäkter. 1 107 887. 1 256 770

115 749,90. 109 000,00. 6 749,90.

5090 Övriga lokalkostnader -4 924 0 5460 Förbrukningsmaterial -832 0 5940 Mässor och utställningar 0 -15780 6150 Övriga administrativa kostnader -22 687 0 6200 Telefon och porto -9 375 -1 721 6310 Försäkringspremier -4 529 0 6420 Revisionsarvode 0 -1076 6530 Bokföringskostnader -3 278 0

5090 Övriga lokalkostnader. -7 400,00. -60 000. -85 063. -85 000.

5090 Övriga lokalkostnader. 5160 Städning och renhållning.