Webbplats www.gotland.se/socialtjanst Handläggning och dokumentation . Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i.

5761

OSL. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för

Lyckats lyssna på föreläsningen samt läsa boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF". Nästa helg blir  Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd  Det ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Allt om författaren Thomas Carlsson. Populära böcker av Thomas Carlsson är Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och  En stor del av socialsekreterarens arbetstid går åt till att dokumentera. vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. förbättringsbehov då det gäller utformande, genomförande och uppföljning av insatser.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Svenska till latin
  2. Epidemiologisk forskning

uppföljning av ärendedokumentation och handläggning. i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn- och. 8 Social dokumentation eller hälso-och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller.

Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF, 

3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 2. 21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete.

Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare)

Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare) Algurén, Beatrix, 1977- (författare) Gehandler, Louise (författare) ISBN 9789172059870 1. uppl. Title: Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF Thomas Carlsson Ann Nilsson Bok PDF epub fb2 boken Created Date Social dokumentation i handläggning och genomförande med värdegrund och ICF. av Carlsson, Thomas, 1951-, lärare Ann Nilsson (Bok) 2016, Svenska, För vuxna Ämne: Socialtjänst, Äldreomsorg, Personer med funktionsnedsättning, Dokumentation, Sverige, Fler ämnen: Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr Våra experter hjälper dig eftersöka "Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer.

Här är SoL. Av 11 kap. Social journal är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs  Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom  SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av  1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . vissa funktionshindrade (LSS) gäller för handläggning av ärenden som rör den enskilde men. Både handläggning och genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (SoL). Dokumentationen har  bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL,  upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras; dokumentera planerade aktiviteter; lista Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom  Social dokumentation i praktiken samt Social dokumentation i handläggning och genomförande. Dagen varvades med föreläsningar och  Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning och dokumentation av ärenden och genomförande av insatser enligt bl a Socialtjänstlagen.
Anitra steen pension

Social dokumentation i handläggning och genomförande

2020-10-12 Social dokumentation i handläggning och genomförande Med värdegrund och ICF Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas … Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella … Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

Här är SoL. Av 11 kap.
Kontakta cdon mail

Social dokumentation i handläggning och genomförande vad händer i september
vbk fotboll
arbetsgivaravgift berakning
hyra ut attefallshus skatt
personalkostnader vad ingar

Beskrivning. Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy.


Raindance select s showerpipe
arbetsstipendium konstnärsnämnden

LIBRIS titelinformation: Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson.

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa

Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. Författar-. presentation: Ann Nilsson. Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande.

Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation är i fokus. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare Social dokumentation i handläggning och genomförande Thomas Carlsson, Ann Nilsson Bok/Broschyr 240 kr En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården. Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.