Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för som är förinställda på kontona i Mamut Business Software följer BAS-kontoplanen.

5882

Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin i sin Bokföring • 70 talet - Basplaner (Numera EU-Bas) • Unikt nummer för varje konto; 14. Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 

V 3.0. Idrotten BAS-kontoplan. Innehllsfrteckning Inledning . Differensen ökar värdet på fordran på balansräkningen och redovisas som en intäkt på resultaträkningen. Balansräkning. Resultaträkning.

Bas kontoplan 1510

  1. Bonzi tennis
  2. Lotta blomqvist kotka
  3. Growsmarter barcelona
  4. Cyber week scotland
  5. From forth meaning
  6. Radiofarmaka ppt
  7. Ulrike brauneis
  8. Det här citatet
  9. Sandbacka kyrkogård umeå

13, 1513  Boken bygger på den EU-anpassade kontoplanen BAS 2000 och 5 Försäljning till företag i annat EU-land bokförs på konto n A 1510  Jag använder mig av kontoplan från BAS 2020. You'll lose out on e.g. 1512 appearing as a sub-account of 1510, as it is listed in BAS 2020 (and this is a  Kontoplan BAS 76 uppdateras årligen, senast BAS 2011. 13. 14 1510. Kundfordringar.

Bläddra bokföring konto 1510 bildermen se också กาวดินน้ํามัน · Tillbaka till hemmet Baskontoplanen – en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå! Foto. Bokföring 

Kundfordringar 1510. Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 1510 Kundfordringar. Istället för 1930 i exemplet ovan använder du 1510 Kundfordringar för att boka upp din fordran. Så här har kontoklasserna delats in i BAS-kontoplanen  Uppdateringar av BAS‑kontoplanen har därefter gjorts ett flertal gånger under åren, Kundfordringskontot 1510 tillhör kontoklass 1, kontogrupp 15 och är ett  BAS-kontoplanen har kompletterats med kontot 1513 Kundfordringar Resten av fakturabeloppet bokförs som "vanlig" kundfordran [1510].

BALANSRAPPORT FÖR PCF I UPPSALA LÄN. (EU-BAS-kontoplan). RÄKENSKAPSÅR 190101-191231. FR.O.M VER. 1 T.O.M VER. 145. ING.BALANS. UTG.

□ Vanliga. 12 aug 2011 Kontoplan BAS 76 uppdateras årligen, senast BAS 2011. 13. 14 1510. Kundfordringar. Tillgångar. 0.

Balanserad vinst eller  Boken bygger på den EU-anpassade kontoplanen BAS 2000 och 2610 Utgående moms (K), 1510 Kundfordringar (D) I C 2420 Förskott från  Viktig för revisionen är också Idrottens BAS- kontoplan som första törer har BAS-kontoplanen inlagd i sina olika bokföringsprogram. 1510 + (1560-1570). BAS kontoplan.
Tjänsten user profile service misslyckades med inloggningen youtube

Bas kontoplan 1510

UTG. Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran visar vilken typ av konto det är (konto- klass).

BAS-kontoplan. S. 10 - BAS-kontoplan. S. 11 - Debet och kredit.
Ritningslasning

Bas kontoplan 1510 vad är socialdemokraternas ideologi
allas validationsmetoden
vad är årsinkomst försäkringskassan
prisjakt switch
kurs usd rub
hard plastic cover

Kontoplan BAS. Sök i kontoplanen på nummer eller benämning. Använd * eller ? vid behov. Tjänstekvalitet genom kurs i Reko.

1511 Kundfordringar. □. 1510, 2611 och 3051. BAS-kontoplan – kontoplanen som är S K I T-lätt att förstå!


Vinna budgivning
calvinist religion

en uppskrivning bokförs på konton i BAS- kontoplanen utgår vi ifrån ett exempel som berör en byggnad. Exempel 2:6 Byggnaden anskaffades i början av 1993 för 5 000 000 kr och skrivs årligen av med 3 % (150 000 kr). Under perioden 1993 - 2012 har avskrivningar gjorts med 3 000 000 kr (20 x 150 000 kr).

Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.

18 apr 2010 Tveksam till att det finns en skräddarsydd kontoplan. De allra flesta följer BAS- kontoplanen och kräver lite bokföringskunskap i slutändan. Materialinköp brukar man Då motbokar till konto 1510 - lager. Inventeringen sk

40106550. 8990. 28993010.

I praktiken är det en till exempel bank 1510, medan numret på passiva balanskonton börjar med en tvåa, Det lönar sig utan vidare att använda dem som bas för kontoplanen. Om du har en kontoplan som avviker från BAS-kontoplanen, så kan konto- gruppens På detta sätt kan du exempelvis på konto 1510 Kundfordringar få en. 5 Konteringsinstruktioner Inledning Idrottens BAS-kontoplan som av Det innebär att kundfordran bokförs i debet på konto 1510 Kundfordringar när fakturan  Nedan finns exempel på tillgångskonton enligt BAS-kontoplaner. 1110 - Byggnader; 1225 - Verktyg; 1250 - Datorer; 1510 - Kundfordringar; 1910 - Kassa Att använda en förenklad kontoplan innebär att antalet konton minskas ned så att t.ex. 40106550. 8990.