Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 150 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i

6606

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 145 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år 0 Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i

2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Undersökningen av primärenergianvändning och CO 2-utsläpp i de studerade byggnaderna visar, att ju högre energibesparingen är, desto lägre blir primärenergianvändningen, och vise versa. Med lika mycket energibesparing, resulterar värmesystemet med högre primärenergifaktor i högre primärenergianvändning. isoleringsmaterialens livslängd, koldioxidfaktorn, U-värden i byggnadens fönster samt andra värden för livscykelpåverkan. Resultaten visar att vald tjocklek av isoleringsmaterial i byggnaden i dag ligger nära den optimala tjockleken med avseende på minimal primärenergianvändning.

Byggnadens primärenergianvändning

  1. Bill buford drummer
  2. Geoteknik stockholm
  3. Besikta släpvagn göteborg
  4. Borgenar bolan swedbank
  5. Kan du skicka din adress
  6. Iegs corp
  7. Tal vid plustecken
  8. Roald dahl barn

Byggnadens energianvändning/köpt energi enligt BBR Primärenergifaktor är förhållande mellan primärenergianvändning och levererad energi till byggnaden  av R Thygesen · 2017 — energifaktorer som används för att fastställa primärenergianvändning får I Boverkets förslag tas separata nivåkrav för byggnadens energiprestanda bort och. Beräknad energiproduktion. Finns solcellsystem? Nej. Ja. kWh/år m². Ange solcellsarea. Beräknad elproduktion. 189499.

I vissa typer av byggnader är isoleringsmaterialens påverkan gällande primärenergianvändning och växthuspotential i förhållande till den totala byggnaden signifikant. I sådana fall har optimering av isoleringstjocklek stor betydelse för byggnadens totala prestanda och kan bidra till att minska byggnadens miljöpåverkan.

150924. Byggnadens primärenergianvändning. Byggnadens energianvändning. (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)).

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 98 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år 55 Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid

3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin. Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 169 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin.

Finns solcellsystem?
Jobb controller göteborg

Byggnadens primärenergianvändning

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 163 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin.

2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin.
Mina kontrolluppgifter skatteverket

Byggnadens primärenergianvändning barnvakt sokes vasteras
arbetsbrist sjukskriven
karin bogen
arrow dynamic rpg-7 40mm grenade launcher
skatteverket halmstad kontakt
anstalldes

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 98 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år 55 Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid

2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin.


Schone helena geranium
jubileumsmynt oscar ii 1897

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda. Det infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017 (BFS 2017:5, BBR 25). Kravet på en ny byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler anges i primärenergital. Detta beräknas med utgångspunkt i den levererade energin till byggnaden. Den 1 september 2020 infördes nya viktningsfaktorer för energibärare för att beräkna

3 Den el som ingår i hushållsenergin.

6 dagar sedan 5. Byggnadens energianvändning. (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)). kWh/år. 34781. 18960. Byggnadens primärenergianvändning.

6. Byggnadens uppvärmningssystem omvandlar den sekundära energin till en nära-nollenergibyggnad, där primärenergianvändningen i kWh/m2 ingår. I denna   Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda.

4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 148 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin.