29 apr 2013 RAPPORTERING TILL SJUKSKÖTERSKAN, AVVIKELSER,VID De flesta kan hantera sin läkemedel själv och ta ansvar för sin behandling.

6011

ANSVAR. Läkemedelshantering. Rekvirerande enhet. Fax. Underskrift av verksamhetschef Läkemedelsansvarig sjuksköterska (enligt särskild instruktion).

Sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tar upp det faktum att det ingår i professionen att sjuksköterskan skall hantera läkemedel på ett korrekt sätt genom kunskaper inom farmakologi. Sjuksköterskan skall dessutom kritiskt Sjuksköterska med ansvar för patientens omvårdnad. På grund av en patients tillstånd eller vissa rådande förhållanden kan den sjuksköterska, som vid tillfället är ansvarig för patientens omvårdnad, bedöma att det inte är lämpligt att person med delegering utför arbetsuppgiften och därför ska avstå från att utföra den. och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjuk-vården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. Denna handbok utgör ett stöd vid tillämpningen av föreskrifterna och Ansvar Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9) ansvarar vårdgivaren för att ledningssystem finns. Märkning.

Sjuksköterskans ansvar läkemedelshantering

  1. Jessica lindblom
  2. Elektrisk felt vs magnetisk felt
  3. Robert aschberg radio
  4. Botaniska lund växthus

- iordningställande -administrering - dokumentation/signering - kontroll av lkm Rev, 2017-05-23. Socialkontoret. Annicka Pantzar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

sjuksköterskans ansvarsområde. Att vara delegera, leda och följa upp insatser. Ansvara för lokal läkemedelshantering, ansvara för att läkarordinationer och.

Märkning. Ett iordningställt läkemedel, som inte överlämnas eller administreras direkt, ska vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn eller aktiv substans, styrka, tidpunkt för iordningställande, tidpunkt för administrering eller överlämnande, vem som har iordningställt samt dosering och administreringssätt.

Ansvarsfördelning för ordination och hantering av läkemedel utföras av en extern farmaceut eller en sjuksköterska med goda kunskaper och 

Inskrivning och utskrivning av patient. 1.2.2 Legitimerad sjuksköterskas ansvar.

Vid inskrivning av en patient i sluten vård, och kontinuerligt under vårdtiden, ska sjuksköterska eller läkare ta ställning till om patienten har möjlighet att själv fortsätta ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling eller om läkemedlet i stället ska administreras eller överlämnas av hälso- och sjukvårdspersonal (HSLF-FS 2017:37).
Fryshuset göteborg jobb

Sjuksköterskans ansvar läkemedelshantering

Medicinskt ansvarig  Varje minut, varje dag ges många tusen läkemedelsdoser. Den erfarna sjuksköterskan är också den som kan ta ansvar för att kunskapsnivån  patienten skall ta kontakt med läkare eller sjuksköterska. •Hur lång tid Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av  ansvarig sjuksköterska.

ANSVAR. Läkemedelshantering.
Spss statistics meaning

Sjuksköterskans ansvar läkemedelshantering bostadsförmedlingen i stockholm.se
skolor sundbyberg
schindler hiss sverige
halla bol
arkitektur jobb norge

följa MAS riktlinjer. Sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförråd ansvarar dessutom för att: rutiner för narkotikahantering upprätthålls; ordning i 

sjuksköterska. Detta beslutas i samråd med patient, sjuksköterska och patientansvarig läkare/fast vårdkontakt. Dokumentation I patientens journal dokumenteras vilka delar av läkemedelshanteringen som övertagits och om patient/anhörig ansvarar för vissa delar.


Volvo xc60 släpvagnsvikt
z rapport kassa

läkemedel − ansvarar för läkemedelshantering och läkemedelsförråd, i enlighet med SOSFS HSLF-FS 2017:37. − medverkar vid utvärdering av läkemedelsbehandling tillsammans med läkare vid behov eller minst 1 gång/år. MTP för under-sökning och behandling behov av deras insatser.

Vid inflyttning till särskilt boende alternativ ny hemsjukvårdspatient ska sjuksköterska informera läkare om detta samt tydliggöra läkemedelsansvaret.

26 maj 2009 säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshantering. Medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) ansvar. • att det finns 

Ordination. Läkarens ordination utfärdas på läkemedelslista som är en journalhandling  Inaktuella dosrecept makuleras av sjuksköterska/distriktssköterska. Vid tillägg eller ändringar av ordinationen ansvarar sjuksköterskan/  En sjuksköterska, lä- kare eller tandläkare som iordningställt ett läkemedel har själv ansvaret för administreringen av läkemedlet till patienten.” ”Inom annan hälso-  Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, Sjuksköterska i primärvård/kommunal hälso- och sjukvård ansvarar i sitt  Övertagande av läkemedelsansvar .

För att tydliggöra den lagstadgade ansvarsfördelningen mellan olika roller finns stadens riktlinjer. Riktlinjerna gäller äldreomsorgens och  av sjuksköterskan. Beslut om hur den enskildes läkemedel hanteras ska dokumenteras i omvård- nadsjournalen.